vBulletin stat

จากความตั้งใจ ของคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริษัท ที่จะคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดย
ผ่านการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นจริงเป็นรูปธรรม หลังจากที่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นระยะ
เวลานาน ที่โรงพยาบาลศิริราช การที่ครอบครัวต้องไปนอนเฝ้าดูแลอาการทุกคืน ทำให้ได้เห็นว่ามีผู้ป่วย
เข้ามาขอรับการรับการรักษาที่โรงพยาบาลวันละหลายพันคน มีความต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน
ทางบริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยพัฒนาให้โรงพยาบาลของรัฐได้มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่
เข้ามารอรับการรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น


การบริหารโครงการ "บ้านร่วมทางฝัน"ดำเนินการโดยกลุ่มผู้บริหารของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ที่ได้ร่วมมือ
ร่วมแรง และร่วมใจกัน ใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทำงานปกติมาบริหารงานโครงการโดยไม่คิดค่าทำงาน
แต่อย่างใด ตลอดจนใช้ทีมงานเดิมของเสนาฯ ในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดและนำไปมอบให้้
กับโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อช่วยลดภาระของภาครัฐและสนับสนุนให้มีการบริการที่เพียงพอกับความต้องการ


แม้ว่าโครงการบ้านร่วมทางฝัน เป็นโครงการที่มุ่งตอบแทนสังคมเป็นหลัก แต่การดำเนินงานของโครงการ
ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบบ้านและทำเลที่ดี ทำให้โครงการได้รับการตอบรับจากลูกค้า
เป็นอย่างมาก


ในปี 2547 บริษัทริเริ่ม โครงการบ้านร่วมทางฝัน 1 ตั้งอยู่ย่านลำลูกกาคลอง 2 เป็นรูปแบบของทาวน์โฮม
และโฮมออฟฟิต จำนวน 254 ยูนิต มีระดับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริหาร
และการดำเนินโครงการ ในระยะเวลา 1 ปีเศษมากถึง 340 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารนครหลวงไทย รวมถึงร้านค้าที่ให้ความเอื้อเฟื้อ ในเงื่อนไข
พิเศษต่างๆ สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย บริษัทเลือกที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลภาครัฐใน
โครงการแรก


ในปี 2550 ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ
ทำพิธีมอบเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 40.059 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมทางการแพทย์ ให้ประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราช
ได้นำเงินบริจาคไปสร้างห้องแพทย์


สานต่อความตั้งใจในโครงการ บ้านร่วมทางฝัน 2 โดยตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง 4 จำนวน 184 ยูนิต โดยแบ่งเป็น
ทาวน์เฮ้าส์ 90 ยูนิต บ้านแฝด 81 ยูนิต โฮมออฟฟิต13 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 372 ล้าน ซึ่งโครงการ
ในครั้งนี้ ได้มอบผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงห้องฟอกไต


ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเปิดตัว “บ้านร่วมทางฝัน 3” โดยตั้งอยู่ที่ถนนคลองหลวง ใกล้ตลาดไท เป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยขนาด 5น 4 อาคาร รวม 282 ยูนิต ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 14 ยูนิตโดยรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อรถ พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสันบสนุนโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 40 ล้านบาท


ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐได้แล้วถึง 120 ล้านบาท นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินโครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 (ในส่วนที่เกินจาก 40 ล้านบาท ที่มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี) บริษัทฯ ยังนำไปจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 2 คัน เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รวมมูลค่า
3.52 ล้านบาท

สานต่อความตั้งใจในโครงการ บ้านร่วมทางฝัน 2 โดย
ตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง 4 จำนวน 184 ยูนิต โดยแบ่งเป็น
ทาวน์เฮ้าส์ 90 ยูนิต บ้านแฝด 81 ยูนิต โฮมออฟฟิต
13 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 372 ล้าน ซึ่งโครงการ
ในครั้งนี้ ได้มอบผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับ
โรงพยาบาลตำรวจ รวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท
ทั้งนี้ทาง
โรงพยาบาลตำรวจได้นำเงินไปสร้างศูนย์โรคไต

 

และโครงการบ้านรวมทางฝัน 3 ที่ทางบริษัทได้เซ็นสัญญา
กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จะมอบผลกำไรจากการ
ดำเนินงานให้เป็นจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท