vBulletin stat

"เคยโดนถามอยู่บ่อยๆว่า ทําไปแล้วไม่เอากําไรสักบาท แล้วจะทําไปทําไม มันเป็นธุรกิจที่ตรงไหน และ ไม่ได้ทําเล็กๆ แล้วเลิก นี่เราก็ทํามาถึงสามโครงการ โดยทำมาเข้าปีที่ 5 แล้ว คนก็ยังถามอยู่ตลอด ดิฉัน ก็จะตอบตลอดว่า คุณพ่อสั่งให้ทํา"

นี่กระมัง คือจุดกระตุ้นให้น่าทําความรู้จักผู้หญิงคนนี้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ลูกไม้หล่นใต้ต้น ผู้นํา องค์กรรุ่นที่สอง ของเสนาดีเวลล็อปเมนท์ บมจ. บริษัทอสังหาฯ ที่ค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคงมากว่า สามสิบปี ภายใต้การดูแลของรุ่นคุณพ่อธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ มาถึงลูกสาวนักการเงินคนนี้ ซึ่งเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยในตอนนั้น เนื่องจากอยากเป็นผู้ให้ แต่เมื่อคุณพ่อป่วยหนักจึงต้องตัดสินใจ เข้ามาทำ

ด้วยพื้นฐานความชํานาญเป็นนักการเงินตัวฉกาจ เป็นอาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีลูกศิษย์ลูกหาในรั้วคณะบัญชีจุฬาฯ ยิ่งทําให้น่าฉงนใจว่า มีหรือจะคิดทํา โครงการบ้านอยู่อาศัยโดยไม่เอากําไร และที่สําคัญ ทํามาเงียบๆ ไม่ได้โอ้อวด ได้เงินบริจาคให้โรงพยาบาล ต่างๆ ตลอดสี่ปีรวมแล้วแปดสิบล้าน และมีเป้าว่า ภายในปีนี้ ต้องเอาให้ครบร้อยล้านให้ได้ "เพราะปีนี้มี เป้าหมายสูง ในขณะที่สภาวะตลาดไม่เอื้อเท่าไหร่ ก็เลยต้องออกมาขอความช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ"

บ้านร่วมทางฝัน อยู่ เพื่อ ให้ เสนาสร้างบ้านให้อยู่ คนซื้อบ้านได้อยู่บ้านดีๆ แล้ว ยังไม่พอ ยังได้ช่วยให้คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี เพื่อคนป่วยตามโรงพยาบาล อีกด้วย นี่คือแนวคิดหลักของโครงการนี้ ด้วยการสร้างบ้านคุณภาพทั้งโครงการ ทําออกมาขายในราคาปกติ ทําโปรโมชั่นเหมือนโครงการทั่วไปทุกประการ แต่พอ ขายหมดแล้ว ก็จะนํากําไรทั้งหมดยกให้โรงพยาบาลที่กําหนดในแต่ละปี นําไปจัด พัฒนาทั้งเครื่องมือแพทย์ ห้องตรวจและสิ่งอำนวยตวามสะดวกต่างๆ ใน โรงพยาบาลตามความเหมาะสม แยกการบริหาร การเงินชัดเจน เพื่อให้กําไร ทั้งหมด ไปสู่การกุศลอย่างแท้จริงและโปร่งใส แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ใน เมื่อตั้งใจจะทํา ก็ต้องทําให้สําเร็จจนได้

นอกจากจะไม่เอากําไรแล้ว ผู้บริหารของเสนาฯ ยังปันเวลามาบริหารโครงการนี้ฟรีๆ อีกด้วย ซึ่งถ้าไม่ตั้งใจจริงแล้ว ไม่มีทางเกิด
เพราะไม่มีใครอยากมาลงเวลาลงแรงให้กับงานที่ไม่มีผลกําไร
หลายๆ คนที่ทราบถึงโครงการนี้ หากมองข้ามความไม่น่าเชื่อ ที่จะมีการทําธุรกิจที่ตั้งใจทําอย่างไม่เอากําไรไปได้แล้ว ก็จะตั้งคําถามต่อไปว่า คิดได้ไง? เพราะนี่คือการคิดวิธีบริจาคแบบยั่งยืน ที่องค์กรสามารถทําได้ในระยะยาว ไม่ใช้ตั้งเป้าเงินบริจาคจํานวนหนึ่ง แล้วถือเป็น CSR ของบริษัทแบบทั่วๆไป เพราะไม่ยั่งยืนแน่นอน อาจถูกตัดแล้วแต่สถานการณ์ตลาด อาจถือได้ว่า นี่เป็น BusiNess model รูปแบบใหม่ที่ทําขึ้นเพื่อการกุศลโดยเฉพาะ "

ตอนที่คุณพ่อป่วย และต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่เกือบปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพราะได้สัมผัสด้วยตัวเองว่า เวลาที่ตัวเรา หรือคนที่เรารักเจ็บป่วย คุณภาพ การรักษาพยาบาล เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลาลําบากที่สุดนั้น" และสิ่งหนี่งที่ไม่เคยลืม "คุณพ่อไม่เคยสั่งให้ต้องขยายบริษัทหรือเติบโตมากขนาดไหน แต่สั่งอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ ให้ทำ โครงการร่วมทางฝัน ตลอดไป"

จึงอยากเชิญชวน มาฟังประสบการณ์ ที่มา และผลพวงอันน่าภูมิใจของโครงการบ้านร่วมทางฝันกันกับ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์