vBulletin stat
ประเภทโครงการ คอนโด 5 ชั้น 4 อาคาร
จำนวน 296 ห้อง
ที่ตั้งโครงการ คลองหลวง
ราคาเริ่มต้น 7.64 แสนบาท
ประเภทโครงการ บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ
อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งโครงการ ลำลูกกา คลอง 4
ราคาเริ่มต้น 2.47 ล้านบาท
ประเภทโครงการ บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ
อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งโครงการ ลำลูกกา คลอง 2
ราคาเริ่มต้น 2.47 ล้านบาท